Supply chain audits

Wat is een supply chain audit?

Het controleren van leveranciers op overeengekomen procedures en processen. Denk hierbij aan ethische procedures, fabricageproces, technische procedures, kwaliteitsproces en -procedures, verzendingsproces en leveranciersprocedures. Deze audits worden uitgevoerd om de afspraken te verifiëren die tussen verschillende organisaties zijn overeengekomen.  

Wie maakt er gebruik van?

  • Bedrijven die een leverancier moeten controleren op naleving van wetgeving, procedures en/of processen.
  • Bedrijven die in het kader van ketenaansprakelijkheid willen weten welk risico ze lopen wanneer ze een samenwerking aangaan.
  • Bedrijven die een supply chain management systeem hebben en willen weten of hun leveranciers alle overeengekomen afspraken nakomen.
  • Bedrijven die een geïntegreerd auditproces willen opzetten dat overeenkomt met interne doelstellingen en verplichtingen van de leverancier.

Wat zijn de voordelen?

  • Het verkrijgen van inzicht in de procedures en processen van uw leverancier
  • Risico's beheersen in de supply chain & kostenreductie
  • Implementatie van een leveranciersmanagement- en/of beoordelingssysteem
  • Voldoen aan klanteisen
  • Informatie is sneller beschikbaar in geval van een incident

b2bSustainable maakt onderscheid tussen sociaal-ethische en security audits.