EICC - Electronic Industry Citizenship Coalition

In het kader van de EICC Code worden alle organisaties die goederen en diensten voor de productie van elektronische goederen ontwerpen, op de markt brengen, vervaardigen of leveren, beschouwd als onderdeel van de elektronicasector. De Code kan vrijwillig worden gebruikt door elk bedrijf in deze sector en kan dus door dat bedrijf worden toegepast op haar toeleveringsketen en onderaannemers, met inbegrip van aanbieders van contractarbeid.

Om de Code te gebruiken en deelnemer te worden, moet een bedrijf haar steun voor de Code toezeggen en actief de naleving van de Code en haar normen nastreven, in overeenstemming met een beheerssysteem dat hierin wordt vastgesteld.

Deelnemers moeten de Code beschouwen als een initiatief voor de gehele toeleveringsketen en dienen in ieder geval ook van hún leveranciers te eisen dat men kennis neemt van de Code en deze toepast.

Fundamenteel voor het toepassen van de Code is dat een bedrijf in al haar activiteiten begrijpt dat het alle wetten, regels en voorschriften van de landen waarin het werkzaam is, moet naleven. De Code moedigt deelnemers aan om verder te gaan dan de wettelijke naleving, op basis van internationaal erkende normen, om maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid en bedrijfsethiek te bevorderen. De bepalingen in deze Code zijn in lijn met de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten, en ze zijn afgeleid van de belangrijke internationale mensenrechtennormen, waaronder de ILO-verklaring inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk en de Universele verklaring van de rechten van de mens van de VN.  

Als geaccrediteerde/gekwalificeerde onafhankelijke partij wordt b2bSustainable al jarenlang ingeschakeld als tussenpersoon/partner om deze EICC-audits wereldwijd uit te voeren.

Indien u op zoek bent naar Nederlandstalige auditoren en/of meer informatie wilt over EICC, kunt u ons op naast genoemd telefoonnummer bereiken, of laat hier uw telefoonnummer en/of emailadres achter. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.